Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 21.11.2022 r.

 

PDFkomunikat 2.pdf (1,02MB)
 

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 21.1 1.2022 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi podawanej do sieci wodociągu publicznego Michałówek zaopatrującego miejscowości: Michałówek, Sosnówka, Grodziec I, Grodziec Il.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody, informuje, ze jakość wody uległa pogorszeniu i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DzU, z 2017 r. poz. 2294 ze zm.), z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej wartości bakteri grupy coli.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

W związku z powyższym, koniecznie jest przestrzeganie następujących wskazówek:

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Wersja XML