Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

 

Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną
DOCXoświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur


Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan po zmianach od 19.09.2020
XLSXwniosek o wydanie warunkow technicznych przylaczenia do sieci wod-kan po zmianach od 19.09.2020.xlsx
 

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
PDFoswiadczenie o posiadanym tytule prawnym wladania nieruchomoscia.pdf
 

Procedury w związku z budową i odbiorem przyłącza kanalizacji deszczowej
PDFprocedury w zwiazku z budowa i odbiorem przylacza kanalizacji deszczowej.pdf
 

Procedury w związku z budową i odbiorem przyłącza kanalizacyjnego
PDFprocedury w zwiazku z budowa i odbiorem przylacza kanalizacyjnego.pdf
 

Procedury w związku z budową i odbiorem przyłącza wodociągowego
PDFprocedury w zwiazku z budowa i odbiorem przylacza wodociagowego.pdf
 

Zgłoszenie robót związanych z wykonaniem przyłącza wod-kan
PDFzgloszenie robot zwiazanych z wykonaniem przylacza wod-kan.pdf
 

Wniosek o odbiór i zawarcie umowy
DOCXWniosek o odbiór i zawarcie umowy na dostawę wody, odbiór ścieków.docx
 

Wniosek na zawarcie umowy
DOCXwniosek na zawarcie umowy na dostawę wody, odbiór ścieków.docx
 

Wniosek o wyrażenie zgody na montaż podlicznika
DOCXwniosek o wyrazenie zgody na montaz podlicznika.docx
 

Informacja konsumencka
PDFinformacja konsumencka.pdf


Druk wniosku o najem + 4 załączniki
DOCDruk wniosku o najem.doc
PDFzał. 1 - deklaracja o wysokości dochodu.pdf
DOCzał. 2 - oświadczenie majątkowe.doc
DOCzał. 3 - oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu.doc
DOCzał. 4 - zał. do wniosku o najem - info. o przetw. danych osob..doc
 

Inne

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO dla budynków wielomieszkaniowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemodlin
PDFRegulamin porządku domowego.pdf
 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
PDFDostępność ZGKiM w Niemodlinie.pdf
 

Uchwały do pobrania

 

UCHWAŁA NR LII/299/22 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
PDFUchwała Nr LII 299 22 Rady Miejskiej w Niemodlinie.pdf
 

Uchwała Nr XXXIV/184/20 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Niemodlin
PDFUchwała Nr XXXIV18420.pdf
 

Tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
PDFtekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.pdf
 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niemodlin na okres 3 lat
PDFTaryfa 2021 - skan.pdf
 

UCHWAŁA NR XXXIX/226/21 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niemodlin
PDFregulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
 

UCHWAŁA NR XI / 78 /11 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej w drodze przekształcenia zakładów budżetowych.
DOCuch-78-06 (1).doc
 

Decyzja- Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Niemodlin 2018-2020
PDFDecyzja i Taryfa 2018.pdf
 

Uchwała nr XLVII/275/17 - z dnia 5 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin
PDFuch-275.pdf
 

Uchwała nr XXXIV/194/16 z dnia 22 grudnia 2016r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Niemodlin
PDFTaryfa 2017.pdf
 

Uchwała nr XXXI/158/20
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin
PDFuchwała XXXI 158 20 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemodlin.pdf
 

Uchwała nr XIII/75/07
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej w drodze przekształcenia zakładów budżetowych
DOCuch75doc.doc
 

Uchwała nr XXIX/124/08
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
DOCUchwala20XX124-08.doc
 

Uchwała nr XXXVII/211/21
z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
PDFUchwała nr XXXVII-211-21 z dnia 22.03.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali.pdf

 

Wersja XML